Så funkar det!

Vi reder ut begreppen.
Våra Projekt

Så fungerar beacons

En beacon är en liten trådlös enhet som ständigt sänder radiosignaler, tänk på det som en fyr som avger ljus med jämna mellanrum.

Mobilappar kan lyssna efter signalen och när den påträffas, utlöses en specifik förprogrammerad åtgärd.

Utvecklare inkluderar den unika identifieringen av en beacon i sin kod så deras app känner igen den.

Specialanpassat innehåll visas för mobilanvändaren. Det kan vara en bild, text, film eller ljuduppspelning. Låt fantasin flöda!

iBeacon respektive beacon

iBeacon är ett standardformat utvecklat av Apple som gör det möjligt för mobilapplikationer (både utvecklade för iOS och Android) att lyssna efter signaler från beacons (små fyrar) utplacerade i den fysiska världen och därefter utföra specifikt förprogrammerade åtgärder.

Kommunikationsteknologin som gör detta möjligt kallas Bluetooth Low Energy, eller BLE.

p

BLE (Bluetooth Low Energy)

Bluetooth Low Energy är ett personligt nätverksverktyg som utvecklats för att sända små mängder data över korta avstånd. Som namnet antyder är BLE designat för minimal energiförbrukning och kostnad, utan att kompromissa med kommunikationsavståndet som är densamma som företrädaren, klassisk Bluetooth.

Kommunicera via BLE

Kommunikation via BLE kan bara ske åt ett håll. Beacons som vill bli sedda sänder ut små paket med data under korta intervall. Dessa paket tas sedan emot av smartphones som låter mobilapplikationer använda informationen för att till exempel sända ut push-notiser, starta applikationer eller liknande.

 

Hur använder sig iBeacons av BLE-kommunikation?

Genom iBeacon har Apple infört ett standardformat på paketen med data som beacons sänder. Paketen består av sändarens unika identitet, uppdelad i fyra delar.

  • UUID: En 16 byte lång sträng som används för att skilja på stora grupper av relaterade Beacons. Om till exempel Pepsi skulle ha ett nätverk av beacons skulle alla Pepsi beacons ha samma UUID.
  • Major: En 2 byte lång sträng som används för att identifiera mindre grupper inom en större grupp. Om Pepsi hade 4 beacons i en speciell affär skulle de med hjälp av Major veta exakt vilken butik köparen befinner sig i.
  • Minor: En två byte lång sträng som används för att identifiera individuella beacons. Till exempel skulle en beacon placerad vid entrén till en Pepsi affär ha en specifik Minor vilket ger Pepsi applikation möjlighet att avgöra exakt var i affären en kund befinner sig.
  • Tx Power: Används för att avgöra avståndet till en beacon. Tx Power har ett fördefinierat värde för signalstyrkan exakt en meter ifrån en beacon, detta värde kan sedan användas som en guide till att ange ett uppskattat avstånd.

Exempel

En Beacon som sänder följande datapaket:

UUID:  B9407F30-F5F8-466E-AFF9-25556B57FE6D

Major: 22

Minor: 2

 En applikation som tar emot dessa värden skulle förstå att de kom från en Pepsi beacon (UUID) som ligger i Täby Centrum (Major) i entrén till butiken (Minor).

De största beacontillverkarna

Estimote

%

Marknadsandelar

Kontakt.io

%

Marknadsandelar