Våra Projekt

Kontakt

Tiohundras Bilapp

Uppdraget var att skapa en app som skulle lösa följande utmaningar:
=

Skador

Upptäcka skador/fel på bilarna i så god tid som möjligt så att kostnader för åtgärder begränsas och att ev. garantier nyttjas i tid.
=

Körjournal

Slippa pappershanteringen kring körjournaler och nu i stället föra körjournal digitalt i en app som i realtid skickar information till administrativ personal.
=

Frågor

Minimera antalet samtal rörande bilfrågor till administrativ personal.

Vinst med appen:

asdasd

Kostnadsbesparing

Uppkomna skador eller fel rapporteras via appen vid varje tillfälle bilen används.

Tidsbesparing

Nödvändig information finns i appen. Ingen kontakt behöver tas med administrativ personal.

Förenkling

Körjournal skrivs direkt i appen och skickas digitalt till administrationen i realtid.

Vad kan vi göra för dig?